Obowiązkowe ważenie każdego kontenera przed załadowaniem na pokład statku

Obowiązkowe ważenie każdego kontenera przed załadowaniem na pokład statku

Wszelkie urzędy jakie się zajmują morskimi przepisami coraz większy nacisk kładą na kwestie bezpieczeństwa. Już od połowy tego roku wejdą w życie przepisy związane z dokładnym weryfikowaniem masy kontenerów. Zgodnie z nimi obowiązek przeprowadzenia tej weryfikacji spoczywał będzie na podmiocie nadającym ładunek, i będzie się to musiało odbywać jeszcze przed załadunkiem. Przepisy te przygotowane zostały już w roku 2014, lecz problemy te widziano już od dość dawna, lecz z różnego powodu nie udało się tego rozwiązać. Nowe wytyczne wyraźnie nakazują, że każdy kto nadaje kontener jest zobowiązany do dokładnego zweryfikowania jego ciężaru i przekazania informacji o tym przewoźnikowi oraz terminalowi. wprowadzony także został zakaz wysyłki kontenerów, jakie nie poddano weryfikacji. Obowiązkowe ważenie kontenerów przed załadunkiem na statekProponuje się aktualnie dwie metody sprawdzania, więc będą tu możliwości wybrania bardziej pasującego. Pierwszym z nich jest zważenie zapełnionego kontenera przy pomocy certyfikowanych urządzeń, a drugi to sprawdzenie masy wszystkich przedmiotów i dodanie do tego wagi pustego kontenera.

Problem z podawanymi niepoprawnie wagami był znany już od dawna, i wielu lat sprawiało to duże niebezpieczeństwo. Na pokład pojedynczego statku jednorazowo może wejść kilkanaście tysięcy kontenerów. Przy tak dużej ilości nawet małe różnice w zadeklarowanej masie w stosunku do rzeczywistej spowodować mogą dużo problemów w czasie płynięcia. Już niejednokrotnie pojawiały się sytuacje kiedy kontenery się zapadały, problemy z utrzymaniem stabilności kontenerowców czy także śmiertelne wypadki pośród członków załogi. W skrajnym przypadku, przy większych różnicach między wagą deklarowaną a rzeczywistą może dojść nawet do znacznego przechyłu i zatopienia statku, co już parokrotnie w historii się już wydarzyło. Z tego też powodu branża morska z zadowoleniem przyjęła wprowadzone zmiany, pomimo tego że będą się one wiązać z większą ilością pracy. Na szczęście zdecydowano się postawić w pierwszej kolejności na odpowiednie bezpieczeństwo, a nie na dochody za wszelką cenę. Dzięki temu wszystkiemu można żywić nadzieję, że sytuacje które występowały w ostatnim czasie nie będą się więcej powtarzać.