Rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

Rozwój kolejowej infrastruktury w portach Trójmiasta

Dynamiczny rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

Żaden z nowoczesnych portów nie ma żadnych szans na rozwój, jeśli nie będą do niego poprowadzone odpowiednie trasy komunikacyjne, i to nie tylko drogowe ale także pociągowe. W chwili obecnej infrastruktura kolejowa dużo do życzenia będzie pozostawiać, szczególnie na terenie portów jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia w tej kwestii. Jeżeli będzie chodzić o rejon Trójmiasta, to w tym przypadku znacznie korzystniej wypada w tym względzie Port w Gdańsku. Na początku bieżącego roku do użytku została oddana linia 226 z Pruszcza Gdańskiego do Portu Północnego. Oprócz tego w trakcie budowy jest drugi tor na tej właśnie trasie, przez co już od września składy będą mogły jeździć w każdą stronę, z całkowitą przepustowością nawet do dwustu składów w ciągu doby. Plany są znacznie większe, bowiem zgodnie z tym, co mówią przedstawiciele Gdańskiego portu przepustowość trasy ma być zwiększona sześciokrotnie. Z tego też powodu już w chwili obecnej wykonywanych jest kilka istotnych projektów, które mają pomóc w realizacji tych zamierzeń, a kilka następnych jest w trakcie projektowania, konsultacji czy kompletowania niezbędnych zezwoleń.

Tak samo duży zakres prac prowadzony jest na terenie Portu w Gdyni. Po pierwsze port ten zamierza dostosować kolejową infrastrukturę do standardu sieci TEN-T. Pozwoli to przede wszystkim na możliwość obsługiwania dużo dłuższych oraz cięższych składów niż aktualnie, bo aż długich na 740 metrów. Wykonana przy okazji porządna przebudowa systemów sterujących przyczyni się z kolei do znacznego wzrostu bezpieczeństwa, a równocześnie znacznie poprawi płynność przejazdów na obszarze portu. Jednym z bardziej obiecujących projektów, jakie znacząco by mogły na dłuższy okres czasu poprawić stan połączeń kolejowych na terenie Gdyni, jest gruntowna przebudowa dwóch tras przebiegających przez to miasto. W chwili obecnej linie mają tylko po pojedynczym torze, a dodatkowo nie są zelektryfikowane, tak więc oba te obszary byłyby do realizacji. W chwili obecnej ten właśnie projekt jest w fazie studium wykonania, a po zakończeniu tego etapu można będzie zaprezentować najbardziej obiecujące rekomendacje i rozwiązania. Planowany koszt to około 1,6 miliarda złotych, a wstępny termin realizacji to rok 2021.